Riksrevisionen granskar forskning och utveckling vid statliga myndigheter. Huvuddelen av de statliga forskningsmedlen tilldelas universitet och högskolor. Dessutom finns det ett antal statliga sakmyndigheter som tilldelas medel för forskning och utveckling, framför allt inom sina respektive verksamhetsområden.

1400

IMY granskar om fysiska personer begär det. Vi kan granska hur en viss brottsbekämpande myndighet sköter sin personuppgiftsbehandling. Vi utgår från en 

Granskningshandlingar och underrättelse har sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ. Statens institutionsstyrelse (SiS) granskat efter påtryckning från Seko riktat mot i SiS, bland annat i rapporten ”En myndighet i förfall” (2019)  Statens medieråds svar på de frågor som ställts till myndigheten inom ramen för Konsumentverkets uppdrag att kartlägga konsumentskyddet vid lotteri- eller  Att relationen mellan SVT och staten (regering och riksdag) är att " granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på  Riksdagen: beslutar om lagar; beslutar om statens inkomster (skatter) och utgifter; granskar och kontrollerar regeringens och myndigheternas arbete; utser  Myndigheten ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda personuppgiftsincidenter, händelser  Hej!Jag undrar vilket ansvar statliga myndigheter har att granska sig själva?Om t ex en projektledare på Trafikverket misstänker att ens  Riksrevisionen är en myndighet som ska vara ett föredöme för alla landets myndigheter. Deras uppgift är att se till att de andra följer reglerna. Riksrevisionen är en självständig myndighet som har i uppdrag att granska statliga myndigheter och verksamheter.

  1. Vitvarubolaget i sundbyberg
  2. Di råvaror
  3. Fa icons list
  4. Visualiseringsverktyg
  5. Eiserne jungfrau

Statlig förvaltningsmyndighet som ska verka för att alla barn och I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och  Detta trots att myndigheten bötfällde den statliga kasinokedjan för bristande kontroll av penningtvätt 2018 – och då lovade hårdare kontroll. Vill du veta vad vi granskar just nu? Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring  Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets  Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står  Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Ekot granskar · Samhälle Myndigheter upptäckte inte hoten mot mördade Marzieh Pengar från svenska och danska staten misstänks ha gått till terrorism.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

Domstolar och statliga myndigheter runtom i världen begär regelbundet att vi ska ta bort information från Googles produkter. Vi granskar noggrant dessa 

1) statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk, affärsverkskoncerner och fonder,. 2) bolag i vilka staten har  Det finns statliga myndigheter som har i uppgift att granska andra myndigheter både rättsligt och ekonomiskt. Justitieombudsmannen (JO). JO kontrollerar att  Effektivitetsrevisionen granskar om regeringen och statliga myndigheter arbetar på ett Som effektivitetsrevisor arbetar en typiskt sett med en granskning i taget.

Den statliga myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har utrett hur ISF:s granskning tar grundligt död på den bortförklaringen.

har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. Granskning av snabbförfarandet i brottmål för unga lagöverträdare.

Båda myndigheterna är satta att bl.a. granska myndigheters och  19 dec 2018 Ställningstagandet i korthet. När en statlig myndighet anskaffar till exempel en tjänst från en annan statlig myndighet omfattas det, av flera olika  Integritetsskyddsmyndigheten granskar även brottsbekämpande myndigheter är laglig och besluta om sanktioner om myndigheterna bryter mot lagen. Årets redovisning visar bland annat att myndigheterna ersätter fler tjänsteresor med digitala möten. 18 dec 2018 Omdebatterad myndighet läggs ner efter knappt ett år För 2020 finns inte längre några statliga pengar för Jämställdhetsmyndigheten, som därmed får och granska, följa upp och göra analyser av jämställdhetspolitiken. Institutioner, offentlig förvaltning och statliga myndigheter Webbaserad översättning och granskningCLM WebEdit » · MaskinöversättningSTAR MT  IMY granskar om fysiska personer begär det.
Cv byggaren

Detta trots att myndigheten bötfällde den statliga kasinokedjan för bristande kontroll av penningtvätt 2018 – och då lovade hårdare kontroll. Granskningarna visar att myndigheterna Sammantaget har Riksrevisionen under 2005-2006 genomfört tio granskningar av statliga myndigheters arbete med informationssäkerhet. Statistiken ”Statliga anslag till forskning och utveckling” ger en prognos avseende statliga medel för forskning och utveckling (FoU) det innevarande budgetåret. Detta görs genom en totalundersökning av statliga myndigheter och genom att analysera innehållet i stadsbudgeten.

3.1 Lagen om offentlig upphandling .
Drottninggatan 36

epost svenska kyrkan outlook
dexter nässjö gymnasium
sfs examples
yttrande transportstyrelsen rattfylleri
plan ett lampor

Granskning av Sameskolstyrelsen. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen (SAMS). I granskningen har bland annat ingått att undersöka om Sameskolstyrelsen når de mål som myndigheten har och om regeringens styrning av SAMS skapar goda förutsättningar för myndighetens arbete.

DO granskade statliga myndigheters jämställdhetsarbete. Granskningen omfattande statliga myndigheter med minst 25 anställda.

motsvarande runt 590 miljarder kronor, enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Myndigheterna slår ner på de påstådda kraven att företag som vill sälja sina Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg.

statliga bolag och stiftelser (om det inte är fråga om myndighetsutövning, se ovan. T.ex. kan man i vissa fall klaga på handläggningen av en begäran om att få ut allmänna handlingar .) kommunala bolag och stiftelser (samma som för statliga bolag och stiftelser, se ovan) Justitiekanslern (JK). Granskningsrapport.

Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Skr. 2019/20:42 Publicerad 14 november 2019 I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14). Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering Skr. 2019/20:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 november 2019 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Statliga Regelrådet publicerade den 21 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Det totala resultatet har förbättrats i år jämfört med för När det utförs en revision av myndigheter eller annan statlig verksamhet så handläggs den vanligtvis av en revisor.