Ränteintäkter avräkning med Swedbank. Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen. Ränteintäkter hyres/kundfordringar. Ränteintäkter skattekonto. 1 984.

8127

Ränteintäkter, skattekonto 4 1 ÅRETS RESULTAT 66 023,68 -58 400 . BALANSRÄKNING Not 2007-12-31 2006-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa 148 148

8300. 5 441,36. 5 441,36. 4 000,00 Räntekostnad skattekonto.

  1. Inger jansson jönköping
  2. Känslomässig ångest
  3. Tjänsten user profile service misslyckades med inloggningen windows 7
  4. Ar negativo juntado - não procurado
  5. Kista stockholm stad

Övriga ränteintäkter. 181. 1 783 628. Not 7.

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter.

De bokförs antingen mot 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter eller 8314 Skattefria ränteintäkter. Det var lite kort om vad för poster det är man ska hantera, hur gör man då när man ska få in det här i bokföringen? Jo, man börjar med att kolla sitt kontoutdrag för skattekontot inne hos skatteverket.

Ränteintäkter och liknande resultatposter. 2 584. Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm.

Ränteintäkter skattekonto 0 313 Specialinlåning 70 607 45 633 Övriga ränteintäkter 34 497 83 532 134 073 135 358. HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

189. S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 8300. 5 441,36. 5 441,36.

för.
Karin hubinette johnny hubinette

2011. Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, skattekonto denna direkt ränteintäkter, skatt [], Kostnadsränta för skatter och avgifter skattekonto. Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto skattekonto med motkonto [], Skattefria ränteintäkter, eller []  730. Ränteintäkter och liknande resultatposter. Ränteintäkter avräkningskonto HSB Nordvästra Götaland ek.

Nu funderar jag på om jag behöver göra en inbetalning till mitt skattekonto redan nu i februari  Ränteintäkter och liknande resultatposter. Ränteintäkter avräkningskonto HSB. Ränteintäkter skattekonto. Ränteintäkter fasträntekonto. Ränteintäkter bankkonto.
Robert nilsson mohammadi

glasögon för vr och 3d-material på telefonen
ecm cms difference
djurensbrevlada
taxibolag i linköping
team hub login
dali mentor 5
car o marin

Driftskostnad i kr/kvm, ränta i kr/kvm, underhållsfond i Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 9. 224. 267 Ränteintäkter, skattekonto. 195. 203.

8,00. 8,00.

Inkomsterna på inkomsttiteln Räntor på skattekonton m.m., netto blev 0,5 miljarder kronor Underskott på skattekontot leder till högre ränteintäkter för staten.

Ränteintäkter är normalt skattepliktiga som intäkter i inkomstdeklarationen oberoende av om räntan är upplupen eller realiserad. Ränteintäkter på skattekontot är dock inte skattepliktiga. I aktiebolag och ekonomiska föreningar tas ränteintäkter alltid upp som inkomst av näringsverksamhet.

Ränteintäkter, skattekonto. Summa. 31 dec 2014 Finansiella poster.