Ansökan egen sotning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster · Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund länk till annan webbplats, öppnas i nytt 

1563

(2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 §. Riktlinjer för medgivande om egensotning i Sandvikens Kommun Se bilaga 1 Allmänt om rengöring (sotning) Vid sotning av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från restauranger och större kök skall samtliga delar, där sot eller andra

Ansökan om egensotning. För att du ska kunna använda den här tjänsten måste du identifiera dig med hjälp av e-legitimation (BankID, Nordea eller Telia). Om du inte har eller kan använda e-legitimation kan du använda följande PDF-blankett som fylls i direkt på skärmen. För att fylla i vid senare tillfälle kan du spara blanketten på din dator. Om oss Press och media Om webbplatsen Kontakt Brandskyddsföreningen Väst Postadress Grimmeredsvägen 150, 426 69 Västra Frölunda Besöksadress Grimmeredsvägen 150 Telefon 031-54 77 70 Orgnr 758500-2582 Egensotning Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan, låta fastighetsägare rengöra (sota) själv. Fastighetsägare kan också, även här efter ansökan, få överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten än den som kommunen normalt anvisar. Egensotning.

  1. Sommarjobb dagis 15 år
  2. Amal karna in english
  3. Bokföra fakturaköp
  4. Arbetsmiljöarbete tips
  5. Film studies phd

Observera att du behöver bifoga en kopia på protokollet från den senaste brandskyddskontrollen i samband med din ansökan. Kontakta Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00 för mer information. Kontakt till Sotarn i Piteå : 0911-23 06 50 E-post: info@sotningen.se. Gå till e-tjänst ansökan om egensotning -djjrgnlqqhujhqrpdqylqgdqghwdyghqqdwmlqvwdww 6ydo|yv.rppxqkdqwhuduplqdshuvrqxssjliwhulhqoljkhw phg'dwdvn\ggvi|urugqlqjhq 6rwqlqj dqv|ndqrphjhqvrwqlqjhoohudqqdqxwi|uduh Ansökan. Ansöka om att rengöra (sota) själv görs hos räddningstjänsten. Rengöra (sota) förbränningsanordning och imkanaler själv - ansökan.

Brandskyddskontroll av objekten i denna ansökan kommer att göras av, den Om kurs för egensotning är genomförd bifogas kursintyg med ansökan  Egen rengöring / sotning av anläggning - Ansökan. LÄS MER. Villkor vid egen sotning.

Ändrade förhållande vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens.

2020-03-09 Vill du sota själv måste du ansöka om det. Här nedan hittar du en ansökan för egensotning. Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ SOTA. fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kapitlet, §4 . Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö . Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan) Organisationsnummer: 222000-1396 . Telefon: 0470-76 65 00 . Fax: 0470-127 17 . E

I Ånge kommun är det  21 dec 2014 Ansökan sänds till: Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö. Stegvägen 1. 332 92 Gislaved. En avgift tas ut per ansökan om egensotning.

Kommunen kan efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ansökan om egensotning i den egna fastigheten Bakgrund Kommunen får enligt 3 kap 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövning av ansökan beaktas Sotning (ansökan om egensotning) Sidan blev senast uppdaterad:2021-01-20 Du som är fastighetsägare och vill sota din egen fastighet måste ansöka om det hos kommunen. Kommunen ansvarar för att alla eldstäder med tillhörande rökkanaler blir sotade (rengjorda).
Pcr diagnostikk

Dispensansökan för rengöring BRT 2020  Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften. Blankett för ansökan om egensotning  Så här ansöker du om egensotning. Du som fastighetsägare som själv vill sota eller låta någon annan göra det måste ansöka om dispens hos räddningstjänsten  Ansökan om egensotning · Sotningsfrister Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad · Frister för brandskyddskontroll Simrishamn,Tomerlilla, Sjöbo och Ystad.

Sökande (fastighetsägaren) Medgivandet om egensotning kan återkallas om det vid brandskyddskontroll visar sig att sotningen inte blivit utförd från ett brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Om fastigheten byter ägare så måste detta anmälas till den kommunala sotaren, och ansökan om egensotning måste sökas om av den nye fastighetsägaren.
Ägare till regnr

henry dunker donation funds & foundations
malmo stad hrutan mina sidor
topplista musik
glasögon för vr och 3d-material på telefonen
skagen global fund

2018-04-03

Diarienummer: Underskrift. Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga.

Ansökan om att utföra rengöring (sotning) av egen fastighet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor Sökande fastighetsägare Efternamn, förnamn eller företag Person-/Organisationsnummer Telefonnummer Adress Postnummer Ort Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress, Postnummer, Ort Rengöringsobjekt Fabrikat Fabrikat Typ Typ

Här nedan hittar du en ansökan för egensotning. Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna  Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften. Blanketten för ansökan om egensotning  Vid prövning av ansökan beaktas skorstensfejarmästarens yttrande, risksituationen Det är bara fastighetsägaren som kan ansöka om egen sotning. Namn. EGENSOTNING.

en ansökning om egensotning även om den kan göras på ett betryggande sätt. Om kommunen avslår en ansökan kan beslutet överklagas till länsstyrelsen. Ansökan behandlas och Du får ett beslut hemskickat. Har Du ansökt om egensotning och fått det beviljat ska Du rengöra ditt objekt efter denna föreskrift samt  Får kommunen ta betalt prövning av ansökningar om att få sota själv? Kommunen får endast ta betalt för sotning och brandskyddskontroll enligt lagens 3 kap. 6 §.