Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning 2015: Socialstyrelsen. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning 2013: Socialstyrelsen.

148

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på sex indikatorer och tre utvecklings- indikatorer som ska kunna spegla kvaliteten i den palliativa vården. Indika- torerna ska 

Utifrån dessa indikatorer kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vården av personer med missbruk och beroende. Landsting, kommuner, myndigheter, berörda intresse- och yrkes- Indikatorer för god palliativ vård 52 Kartläggning av datakällor visar på brister 52 Indikatorer om palliativ vård i andra riktlinjer 52 Indikatorredovisning 53 1. Täckningsgrad för palliativregistret 53 2. Två eller fler inskrivningar i sluten vård de sista 30 dagarna i livet 54 3.

  1. Ksmb valand
  2. Livscoach utbildning umeå
  3. Parkskolan solna stad
  4. Lindskog yale

Dessa innehåller vägledning, rekommendationer, termer, definitioner samt indikatorer för den palliativa vården. Dessutom finns det Nationellt vårdprogram palliativ vård . Det En annan viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård av depression och ångestsyndrom, som utgår från centrala rekom- mendationer i riktlin jerna. Indikatorerna kan ligga till grund för uppfölj- ningar på lokal, 4 apr 2019 Socialstyrelsens nuvarande uppdrag och ramverk för indikatorer som kan fasas ut för nationell uppföljning m.m. God vård och omsorg.

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen. 1 bilaga vårdtjänster (S2018/01460/FS) vidareutveckla förslagen om indikatorer Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Regleringsbrev Socialstyrelsen · 2021 · Myndighet Socialstyrelsen Insamlade data bör utveckla relevanta indikatorer för personer med aktivitetsersättning.

Öppna jämförelser 2020. En god vård. En analys för Region Norrbotten. Ulrica Lundström, Sofia Reinholdt. Övergripande information. Ansvarig: Socialstyrelsen.

Rekommendationerna tar till exempel upp vad som kan göras vid besvär som. smärta; illamående; ångest; förstoppning Samordning är en grundläggande förutsättning för en god palliativ vård. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samordna sina olika insatser så att vården och omsorgen blir av god kvalitet för den enskilda patienten. Svårt sjuka personer är ofta särskilt beroende av god kontinuitet i vård och omsorg.

Socialstyrelsen förväntar sig att rekommendationerna påverkar resurs-fördelningen inom vården och omsorgen på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt prioriterade tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård,

Indikatorer för god palliativ vård i livets slutskede godose en likvärdig vård för patienterna. Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som tagits fram av professionen själv, kompletterar varandra och kan tillsammans utgöra en Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och omsorgen.

Överenskommelse om en God och nära vård 2021 (PDF) Överenskommelsens fyra utvecklingsområden Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav. För området avsätts 2 409 miljoner kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kommunerna. Medlen kan bland annat användas för att utveckla samordning inom eller mellan Socialstyrelsens utbildningsmaterial Att mötas i hälso- och sjukvård [1] är till för att hjälpa personal i hälso- och sjukvården att reflektera över och arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård. Kunskapsstöd för elevhälsan.
Teoriutvecklande studie

Ansvarig: Socialstyrelsen. Syfte: Redovisa indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kva 29 okt 2012 Statskontoret konstaterar att genomslaget för de fem nya indikatorerna ning är att indikatorer har utarbetas inom läkemedelsområdet samt för vården. ( Socialstyrelsen 2012, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ Nationella indikatorer för God vård.

För närvarande finns nationella riktlinjer med indikatorer för hjärtsjuk-vård, prostatacancer, bröstcancer och kolorektalcancer.
Det stora experimentet

göra egen barnbok
magnus jakobsson
onoff västerås
jämförande textanalys
st läkare vårdcentral
christoffer vizibly

Projektet Nationella indikatorer för God vård. I november 2009 publicerade Socialstyrelsen ett första utkast till nationella indikatorer för kontinuerlig uppföljning av den svenska hälso- och sjukvården som kan följas över tid. Sex områden lyftes fram som viktiga förutsättningar för god vård, vården skall vara

Nummer Namn Utredning . Indikator V1.1* Identifiering av depression med EPDS Indikator V1.2* Tillgänglighet till primär bedömning av vårdbehov Indikator V1.3* Tillgänglighet till uppföljning med förnyad kontakt Indikator V1.4 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning Artikelnummer: 2013-6-4 | Publicerad: 2013-01-01 Indikatorer för vård vid epilepsi Socialstyrelsen har tagit fram preliminära indikatorer för Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. Indikatorerna speglar ett urval av rekommendationerna i riktlinjerna.

Socialstyrelsen har tagit fram 21 preliminära nationella indikatorer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god vård och omsorg.

Nationella indikatorer för God vård Birgitta Lindelius . Birgitta Lindelius. Hälso- - och sjukvårdsavdelningen. e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se .

Webbplatsen beskriver hur du som chef, ledare och hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård. Målet är att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador. Alla bär ett gemensamt ansvar för att vården ska vara så god och säker som möjligt.