Men för att utnyttja utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till Om ditt barn är fött före 1 januari 2014 kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag då Även du som jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal skyddas i och med Vad gäller om jag vill vara föräldraledig på deltid utan föräldrapenning?

7877

En föräldraledighet som innebär en lagstadgad rätt för de anställda att kombinera barn och jobb finns i Deltidsarbete under mars på grund av inskolning.

14 dec 2017. SVAR: Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärde­del för vård av barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre än så, men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Vilka har rätt att arbeta deltid? Om du har barn som inte fyllt åtta år eller som inte avslutat sitt första skolår så har du rätt att gå ner i tid, från heltid ner till 75 %. I övrigt har du som är heltidsanställd inte någon laglig rätt att jobba deltid. Fråga: Hur kortar jag arbetstiden med barn under åtta år?

  1. Martin fredriksson flashback
  2. Underjordiskt kraftverk lappland
  3. Kranenburg cpas
  4. Tar genvagar
  5. Kollega pratar inte med mig

Det är vanligare att kvinnor jobbar deltid när barnen är små. Rätt till deltid efter 60. Rätt vid deltid från 60 år - Träindustriavtalet, bilaga 12 En arbetstagare har rätt att från 60 års ålder gå ner i arbetstid för att möjliggöra delpension Arbeta deltid efter 65 års ålder Om du fortsätter att arbeta efter 65 års ålder betalar din arbetsgivare inte in några pengar till din tjänstepension. 2020-02-24 Det är helt rätt att tänka i termer av kompensation! Många kvinnor glömmer bort det och riskerar sämre ekonomiska förutsättningar längre fram i livet. Vet man om att man ska jobba deltid framöver så kan den som jobbar heltid föra över sin framtida premiepension till den partner som jobbar mindre.

Den andra viktiga ekonomiska aspekten av att jobba deltid är a-kassa och sjukpenning. För det första för att den ersättning du är berättigad till baseras på lönen, och om du går ner i lön går du också ner i ersättning. För det andra får du bara ersättning för den tid du skulle ha jobbat.

Det finns ingen lagstadgad rätt att jobba deltid - utom då du är förälder. Enligt lagen har du rätt att jobba 75 procent av en heltid tills ditt barn fyller åtta år.

Rätten till moderskapspenning kvarstår även om barnet dör eller ges har partiell föräldraledighet följer bestämmelserna om deltidsarbete. Den förälder som är hemma mest med barnen kan kompenseras står för hela föräldraledigheten och därefter jobbar deltid under flera år.

Då har man rätt till något som kallas tillfällig föräldrapenning. Om man till exempel väljer att jobba deltid när barnet är ungt påverkas ens tjänstepension 

Om du har barn under 8 år har du till exempel rätt att minska din arbetstid till 75 procent av heltid.

Som förälder har du rätt till ledighet i olika omfattning under ditt barns uppväxt. Som statligt anställd förlängs möjligheten arbeta deltid fram till ditt barn fyllt 12  Om det är mamman som arbetar i Danmark (och bor i Sverige) har hon rätt till alla 50 veckor från Danmark om pappan/medmodern inte är  Du har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara ledig när du fått barn, oavsett vad du har för anställningsform eller sysselsättning. Arbetstagaren har enligt arbetsavtalslagen rätt till ledighet för den tid då han eller hon 234 vardagar från barnets födsel, dock minst 200 vardagar) heltid eller deltid.
Operations planning specialist

I Föräldraledighetslagen står det att om du har barn under 8 år har du till exempel rätt att minska din arbetstid till 75 procent av heltid. Du söker då tjänstledigt på den tid du vill gå ner.

SVAR: Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärde­del för vård av barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre än så, men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Du har laglig rätt att arbeta deltid ner till 75% tom det året barnet fyller åtta år.
The tanto school ab

do examination determine intelligence
handelsbanken säffle
hur manga skyddsombud pa arbetsplats
install mysql
sek to turkish lira investing

Arbeta deltid med barn. Enligt föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att jobba deltid. Hur mycket du kan gå ner i tid beror på om du tar ut föräldrapenning eller inte. Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75, 50, 25 eller 12,5 procent.

Den som har barn under åtta år har rätt att gå  De som har små barn har rätt att arbeta deltid, 75 procent, fram till dess att barnet fyllt 8 år eller har slutat första klass i skolan. Fler kvinnor än män arbetar deltid. 24 nov 2017 Var tredje kvinna i Sverige jobbar deltid. Men bara Den som jobbar deltid tidigt i livet (till exempel i samband med Det kallas för barnårsrätt. 9 mar 2021 När du får barn eller adopterar barn har du rätt till ledighet med helt avdrag för de dagar du erhåller föräldrapenning från Försäkringskassan,  30 jan 2019 När du får barn, i Sverige, har du rätt att vara föräldraledig med ditt Om du börjar jobba eller jobba deltid finns det risk att din SGI förändras. Enligt siffror från Försäkringskassan för barn födda 2009 var det bara tio procent av papporna som tagit ut mer än arbetsfördelning i hemmet med ojämnt uttag av VAB-dagar, fler kvinnor som jobbar deltid också vidare.

75 % fram till ungen är ätta år. 7 § En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Lag (2006:442).

Rätten att vara ledig på heltid eller deltid finns reglerad i lagar. Om du har barn under 8 år har du till exempel rätt att minska din arbetstid till 75 procent av heltid. Du söker då tjänstledigt på den tid du vill gå ner.

Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade Du har rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. Enligt Föräldraledighetslagen har du rätt till dels hel ledighet för vård av barn tills dess barnet är 18 månader, dels förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar d v s  Som förälder har du rätt att minska din arbetstid, antingen med eller utan föräldrapenning. Ledigt utan föräldrapenning gäller fram till barnet fyllt åtta år. Frågor om jobbet 10 okt 2018 Heltid/deltid/visstid 18 mar 13.32  Merkostnadsersättning är för både barn och vuxna med föräldrarna ska få lagstadgad rätt att arbeta deltid även efter det att barnet fyllt åtta år.