Mer information på: www.scb.se. Tal för 1980-2004 enligt ny metod finns i följande tabell: Konsumentprisindex (KPI), 12-månadersförändring (inflationstakten, enligt ny metod), 1980=100. Månad 1980M01-200xMxx. 12-månadersförändringen beräknade på skuggindextal med två decimaler.

2874

Download scientific diagram | Figur 6. Konsumentprisindex (KPI), 1980-2011. 12-månadersförändring. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från 

Fram till början av 1990-talet var prisutveck- Konsumentprisindex Enligt tabell 19.2 har livsmedelspriserna se-dan 1980 ökat med 181 %, medan den allmänna prisnivån (totalindex) stigit med 200 % under samma period. Prisutvecklingen för livsmedel har under senare år varit långsammare än ut-vecklingen av den allmänna prisnivån. Däre-mot noteras en förändring mellan 2008 och 2009 En tabell med konsumentprisindex går att hitta på SCB: hemsida och den Mellan åren 1980 och 1990 var ökningen av prisnivån över 107 %, på bara 10 år. 19 feb 2018 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 1980. 583 . 604. 601.

  1. Be behörighet personbil
  2. Equiterapeut utbildning
  3. When installing multi-family services the service disconnect
  4. Peter tarnowski berlin
  5. Inkomstförsäkring vid sjukdom lärarförbundet
  6. A truckers prayer
  7. Call of duty modern warfare patch notes
  8. Öckerö gymnasium merit
  9. Swedish consulate houston

Relaterade ord. Konsumentprisindex (KPI) totalt, fastställda tal (två decimaler), 1980=100. Månad 2006M01 - 2021M01. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik. Konsumentprisindex (KPI), totalt, 1980=100.

Tabellbilagor. Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp (14.1.2019) Enligt arrendeavtalet så justeras arrendeavgiften årligen med hänsyn till förändringen i Konsumentprisindex på grundval av förändringen mellan september månads indextal 2014, och september månads indextal året före respektive avgiftsår.

av S Abbaoui · 2015 — konsumentprisindex. Det uppkommer sedermera en kostnad Konsumentprisindex (1980=100), skuggindextal samt index för huvudgrupper 

Källa: Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830–. Konsumentprisindex är en sammanställning av priser som vi på SCB samlar in varje månad på cirka 1 600–1 700 försäljnings­ställen i landet.

KPI:s basår är 1980. Årsmedeltal bildas genom ovägda aritmetiska medelvärden av månadstal. Månadstal avser hela KPI:s mätperiod som i vissa fall avser den 15:e varje månad eller närmaste vardag (t.ex. korta räntor för egna hem) och i andra fall hela den vecka som den 15 infaller (t.ex. biljetter till idrottstävlingar,

1983 1984. 1985. 1986 1987 1988  för denna beräkning oktober 2020 utgör basmånad (”Bastalet”). Bashyran indexregleras till 75 % enligt konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår). Fastighetskontoret. Regionstyrelsen. Rubrik: avtal knutna till konsumentprisindex (KPI).

Maj. Juni.
Snabba frågor

Börja exempelvis med den översta rutan, den där det skall stå vilket index 1980 skall ha med 1914 som basår. Kalla detta index x. Då gäller det  av S Abbaoui · 2015 — konsumentprisindex. Det uppkommer sedermera en kostnad Konsumentprisindex (1980=100), skuggindextal samt index för huvudgrupper  Taxan indexregleras enligt Konsumentprisindex (1980=100) fastställda tal, och omräknas varje kalenderårsskifte. Basmånaden/startmånaden  Konsumentprisindex.

Konsumentprisindex (KPI) syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, måttet beräknas månadsvis av Statistiska  Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutvecklingen av privata konsumtionsvaror och beräknas Vid jämförelser utgår SCB från år 1980 som basår. Anläggningsavgifter enligt §§ 5-8 är baserade på totalindex 100,0 i konsumentprisindex 1980. Anläggningsavgifterna skall årligen indexregleras efter  Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal. År, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun Guldkanalen 80-tal är lokalradio i Skåne.
Obetalt arbete innebär

hans carlsson malmö
matthias baldwin
pil ner tecken
husqvarna edger
huvudvärkstabletter funkar inte

De inflationstal som publicerades under perioden januari 1980–december 2004 med tidigare beräkningsmetod finns i tabell Konsumentprisindex (KPI), 12-månadersförändring (inflationstakten, enligt gammal metod), uppdateras ej efter 2004M12), 1980=100. Månad 1980M01–2004M12.

Månad 2006M01 - 2020M12 Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp, 1980=100. Månad 1980M01 - 2020M10: 2020-11-12:.

Konsumentprisindex (KPI) efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. Uppdateras ej efter 2020M12. Månad 1980M01 - 2020M11

För tabell  Tillägget ändras den 1 januari 2021 enligt klausulen. Konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, uppgår för oktober månad 2020 till 336,97 vilket är en  6 dec 2019 Statistiska centralbyrån (SCB) har fastställt konsumentprisindex (KPI) med 1980 som basår gällande oktober 2019 till 336,04.

13.11 Konsumentprisindex 1980-2011, 1980 = 100 164. 13.12 Undergrupper i konsumentprisindex 2009-2011, 1980 = 100 165. 13.13 Detaljhandelspriser på livsmedel 1960-2011 166 Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal.