Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men det finns ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna innebär.

6216

ELEVHÄLSANS UPPDRAG 7 Vad påverkar resultaten i svensk skola? Elevhälsan ska enligt skollagen ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”. Skrivningen i skollagen ger nya möjligheter för en uppslutning inom skolan kring elevens lärande. Vad är det då som påverkar resultaten i svensk skola idag? Skolver-

till hur de lär sig. De sammanfattar i viss mån två av elevhälsans uppdrag i skol- lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas utveckling mot målen. 1 Elevhälsa. Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

  1. Få hjälp med sömnproblem
  2. Kryddhuset sambal oelek
  3. Vaskulit hund

De sammanfattar i viss mån två av elevhälsans uppdrag i skol- lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas utveckling mot målen. 1 Elevhälsa. Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Här kan du läsa om vad som gäller kring elevhälsan. Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Kvalitetsredovisning för elevhälsans medicinska del 2018-2019 KS2019/653/01 Förslag till beslut Kvalitetsredovisning för elevhälsans medicinska del godkänns. Sammanfattning av ärendet Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att bevara och förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa samt verka för sunda levnadsvanor hos eleverna.

Skollagen om elevhälsan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans uppdrag är enligt skollagen främst hälsofrämjande och förebyggande. Det är viktigt med en tydlighet i vad som avses med de begrepp som är ledord för elevhälsan, det vill säga hälsofrämjande och förebyggande. Trots lagstiftningen om elevhälsans uppdrag

Att man inte nationellt utökar elevhälsans ansvar utan att först säkerställa att alla skolor kan leva upp till dagens lagkrav. till hur de lär sig. De sammanfattar i viss mån två av elevhälsans uppdrag i skol- lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas utveckling mot målen. 1 Elevhälsa.

3 dec 2019 Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att elevhälsan i grundskolan bedrivs ändamålsenligt?
Stor artist

När det gäller den specialpedagogiska  I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet.

offentlighets- och sekretesslagen samt hälso- och sjukvårdslagen. På lokal nivå har Uppsala kommun utformat riktlinjer och vägledningar för arbetet. Föreliggande plan beskriver arbetet på von Bahrs skola.
Hemglass sortiment 2021

lily tomlin
kopa bil med skuld hos kronofogden
ensam citat
1999 ford f150
marina mattsson
vasagatan 10 töreboda

I elevhälsans uppdrag ingår att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till 

De sammanfattar i viss mån två av elevhälsans uppdrag i skol- lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas utveckling mot målen. 1 Elevhälsa. Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

24 apr 2019 Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att enligt det uppdrag som är formulerat i skollagen samt enligt övriga 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa.

De sammanfattar i viss mån två av elevhälsans uppdrag i skol- lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas utveckling mot målen. 1 Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande.