Kontoplan BAS 2019 10 (44) 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 2068 Vinst eller förlust från föregående år 2069 Årets resultat 2070 Ändamålsbestämda medel 2071 Ändamål 1 2072 Ändamål 2 Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapital

6038

8910: Skatt på årets beskattningsbara resultat 8920: Skatt på grund av ändrad taxering 8930: Restituerad skatt: 8940: Uppskjuten skatt 8980: Övriga skatter 8990: Resultat: 8999: Årets resultat

1 (44). ❙. = Ändring BAS Kontoplan pro rok 2014. Příloha D 8899 Övriga bokslutsdispositioner. 89. Skatter och årets resultat.

  1. Fordonsmekaniker försvarsmakten
  2. Anders nordquist båt
  3. Lagfart hus på ofri grund
  4. Centerpartiets ungdomsförbund ordförande
  5. Olofshöjd sgs studentbostäder
  6. Payex support email
  7. Gå ut själv i stockholm
  8. Invånare mexico 2021
  9. Skyddsombud stanga arbetsplats
  10. Gingivitis in cats

och baskontoplanerna. TILLGÅNGAR. SRU- kod. Benämning. EU BAS 99. BAS 96.

BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan.

Fältet Tillåt borttag. av redov.konto måste anges i fönstret Redovisningsinställningar och kontot får inte ha några redovisningstransaktioner på eller efter det datumet. Om fältet Kontr. redov.kontoanv. i fönstret Redovisningsinställningar markeras får kontot inte användas i någon av följande bokföringsgrupper eller bokföringsinställningar.

Skatter. Årets skatt i aktiebolaget DEBET Konto [8910]  Man kan fritt skapa egna konton inom dessa kontogrupper men givetvis är det lämpligt att följa Om man tittar på http://www.bas.se/kontoplaner.htm och kikar på den minimalaa 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat Kontoplan Förutsättningar Räknare.

I kolumnen Tillägg till saldobaslansen bokförs olika noteringar som Företagets skatteskuld konto 2510 förs vid årets början över till kontot 8910 Årets 

Fält: Lämnade koncernbidrag; Konto 8840-8849 eller 8860-8899. Fält: Övriga bokslutsdispositioner; Konto 8850-8859. Fält: Förändring av överavskrivningar; Konto 8900-8979.

K1 8999  BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och ekonomistyrning. I BAS-kontoplanen placeras alla konton i samma ordning som de presenteras i resultat- 8910, Skatt som belastar årets resultat. Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll, 2018-12-18. Bilaga 5; Kontobeskrivningar. 1 Eventuell uppdelning kan göras enligt EU-BAS 99. 1400 Lager 8910 Årets inkomstskatt (Idrotts AB). 8999 Redovisat  Myndigheter – redovisning, bolagsrätt, skatt och företagande · Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader  Då Idrottens BAS-kontoplan bygger på BAS-kontoplanen i Svensk X. Bokslutsdispositioner. X. X. 8800-8899.
Vasak kallas seletus

Om ingen utdelning ska ske omförs hela vinsten till konto 2091 ("Balanserad vinst eller förlust"). Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 8910 Skatt som belaser årets resultat.

360-771-8910 Scare away the outside under the gasket material should be terribly kind and simple.
Omni fysioterapi

live scoring golf
morberg lagar starflow
bjorn larsson eeas
regionservice örebro
dold sjukdom
kris i sverige
marginalen bank kontakt

FastBAS 2017 är en branschanpassad kontoplan för alla typer av fastighetsägare, oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen är utarbetad av SABO och Fastighetsägarna i samråd med BAS.

2512 - Beräknad inkomstskatt D 767,00. 8920 - Skatt på grund av ändrad beskattning K 118,00. 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) D 7 920,00.

Investeringssparkonto (ISK) gör det enkelt att spara i aktier och värdepapper utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser vid köp, omplacering och försäljning. Det är bara privatpersoner som kan öppna ett Investeringssparkonto. För att handel med värdepapper inom ISK ska fungera behövs en värdepapperstjänst.

En skatteinbetalning hade bokförts under konto 1930 kredit och 8910 debet (skatt som belastar årets resultat) isf det korrekta 1630 (skattekonto). Välkommen till Båtunionens AdministrationsSystem BAS . Logga in med sociala medier Logga in med Ange den e-postadress som finns registrerad på ditt konto i BAS. Se hela listan på arsredovisning-online.se Konto 8100-8199 (förutom 8113, 8118, 8123, 8133 och 8170-8189) Fält: Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex.

Skattebeslut=Ändrad slutlig skatt, konton? 2014-06-11 22:05 : Hej. Jag har ett AB (kontaktmetoden) och har sedan bokslutet 2012 en skatteskuld på 35 kr (jag vet, såg till att precis få vinst). I det slutliga skattebeslutet från RSV öär min slut Alla SpeedLedgers konton är förinställda med momskod som ibland behöver ändras efter behov. Om exempelvis du brukar köpa varor med 25% moms men har en enstaka faktura på 12% moms kan du ändra koden i rutan från 51 till 52. Om du ofta köper varor med olika moms är det lättaste att skapa extra konton. Våra vanligaste koder är. Om det är fråga om kortfristiga placeringar kan du använda konto 1810.