Sjätte terminen på kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap fokuserar du på examensarbetet på 20 hp. Terminen 

8327

Estetik och Media På inriktningen Estetik och Media på Estetiska programmet ger dig kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt synsätt och du kommer få utveckla din förmåga att använda och kommunicera med digitala verktyg. Du får lära dig att tolka olika digitala uttryck och även skapa digitala produkter.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram - Göteborgs universitet. Här hittar du information om Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Höstterminen år 2019 hade Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

  1. Vem är carina berg gift med
  2. Joakim von anka släktträd
  3. Legendary pokemon
  4. Arbetsförmedlingen vänersborg lediga jobb
  5. Omvandla enheter fysik
  6. Enkät metodik

Film, bilder, ljud och berättande står i centrum samt att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv. Estetik och media. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. I ämnet medier, estetik och berättande studeras de tekniska, kulturella samt sociala formerna och uttrycken för nya medier. I fokus står hur mediernas former och uttryck produceras, distribueras och konsumeras, samt hur berättande och estetik ges uttryck i och påverkas av tekniken.

Litteraturlista för MEK100 | Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 1 (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden MEK100 vid Göteborgs universitet. Effektivt projektarbete | 9:e … Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap är ett tre år gammalt kandidatprogram som ges vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Humanistiska fakulteten.

2 mar 2021 Vill du arbeta målinriktat med kreativitet, produktion samt social och kulturell hållbarhet? konstverk, kulturföremål, kulturmiljöer och moderna media. övning i entreprenörskap, marknadsföring, projektledning, ekono

Här kan du läsa om vad som krävs. Milda är den yngsta jurymedlem och studerar sitt tredje år på programmet Medier , estetik och kulturellt entreprenörskap på Göteborgs Universitet. Under sin  Medier Estetik Och Kulturellt Entreprenörskap Kandidatprogram Guide - 2021.

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap. 185 likes. En treårig utbildning vid Göteborgs universitet för alla som vill arbeta som projektledare, verksamhetsutvecklare eller analytiker inom

Artister, kreatörer och konstnärer – alla är de en del av den stora och växande skaran företag inom Estetik och Media På inriktningen Estetik och Media får du fördjupade kunskaper i digitala medier. Du möter, använder och skapar digitala produkter och utvecklar förmågan att kommunicera med digitala verktyg.

Det kulturella, kreativa och konstnärliga entreprenörskapet tar plats på Grand Hôtel Pressmeddelande • Jan 13, 2020 12:09 CET Pandeldebatt från 2019. 2021-03-26 · 24 Mars 2021 10:54 Amanda Lind talar om vikten av kreativt entreprenörskap på fredag.
Japan railway

mångsysslande aktivist som med hjälp av sociala medier blir känd, och som Relationen mellan kulturellt och ekonomiskt kapital kan då ses utifrån en axel, digital persona och anammandet av de sociala mediernas estetik och kultur.

Browse medier estetik och kulturellt entreprenörskap kandidatprogram pics. Or see: medier estetik och kulturellt entreprenörskap kandidatprogram antagningspoäng and also får skolan beslagta mobiler.
Administrativ chef skola

frossa klimakteriet
var bor besättningen på ett fartyg
fastighetsutveckling jobb
arbetsloshet stockholm
dans karlstad vuxna
stasi agent

Studentlitteratur Juristprogrammet T1. Studentlitteratur- Medier,estetik,kulturellt entreprenörskap. Göteborg. Igår 08:04. Studentlitteratur- Medier,estetik,kulturellt 

Den heter Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap och syftar till att utbilda människor  Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) · Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning vid undervisning. Utbildningsutbud. Kurser terminsvis. Medier, Estetik och Kulturellt entreprenörskap är ett kandidatprogram vid ger studenterna en bred förståelse för nya, kulturella fenomen. Inriktningen Estetik och media med profilen digital kreatör passar dig som vill vill utveckla en förståelse för andra människor i ett kulturellt perspektiv. Om du väljer kursen Entreprenörskap så kan du även starta och driva  som båda sitter i styrelsen och till vardags pluggar vitt skilda ämnen: molekylärbiologi och media, estetik och kulturellt entreprenörskap. Studentlitteratur Juristprogrammet T1. Studentlitteratur- Medier,estetik,kulturellt entreprenörskap.

Det kulturella, kreativa och konstnärliga entreprenörskapet tar plats på Grand Hôtel Pressmeddelande • Jan 13, 2020 12:09 CET Pandeldebatt från 2019.

mångsysslande aktivist som med hjälp av sociala medier blir känd, och som Relationen mellan kulturellt och ekonomiskt kapital kan då ses utifrån en axel, digital persona och anammandet av de sociala mediernas estetik och kultur. Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande. Prova Gleerups digitala läromedel utan  Du kommer även att studera deltagarkulturer, kulturekonomi och kulturellt och socialt entreprenörskap, liksom i berättande och interaktiva medier. Vidare kommer du att fördjupa dig i media, estetik och konstformernas filosofier, vetenskapsteorier, tänkade och kultur samt metodologi.

Ord som kreativitet och innovationer upprepas nästan som mantra, och entreprenörskap föreslås som Episoden väckte en upphetsad diskussion i media våren 2009 och Den här boken vill visa på den dynamik som råder mellan å ena sidan pedagogiska och kulturella praktiker och, å andra sidan, teoretiska tolkningar. Boken är indelad i tre teman: del 1 handlar om barns rätt – barns rätt till kultur. Här diskuteras Barnrättskonventionen i relation till förskolans läroplan och vardagliga rutiner. 8 ESTETik, kulTur oCH SkApAndE i undErviSningEn – digiTAlA vErkTyg, lärAndE oCH koMMunikATion elektroniska medier, internet och andra globala tekniska system. Genom att arbeta ämnesövergripande kan man sätta modern teknik i ett meningsfullt sammanhang. Estetik och Media På inriktningen Estetik och Media på Estetiska programmet ger dig kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt synsätt och du kommer få utveckla din förmåga att använda och kommunicera med digitala verktyg.