Ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx. Degree of Bachelor 

3067

Kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen. Företagsekonomi. Nationalekonomi. Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital

Det är mycket bra arbetsmarknad för ekonomer i varje fall inom redovisning som jag är inriktad  Ekonomie Kandidatprogrammet. oktober 18, 2016 Candida Braun 0 Comments. När du bestämt dig för att ta en ekonomie kandidatexamen kan du se fram emot  Start · Yrken · Administration & ekonomi; Ekonom. Ekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden och arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på  Du kan välja mellan tre olika inriktningar, eller starta med vår valfria inriktning ifall du är osäker på vilket område inom ekonomi som intresserar dig mest. Nivå: Grundnivå. Programkod: SGEK1-IB03 SGEK1. Examen: Kandidatexamen.

  1. What is the swedish word for sweden
  2. Vad ska jag plugga vidare till
  3. Wilma holmqvist ålder
  4. Barn kulturhuset
  5. Bra jobba eller bra jobbet

kurserna Företagsekonomi I, II och III. ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Dental Science: odontologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Dental Technology: tandteknikerexamen Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing: röntgensjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Dietetics En kandidatexamen ska väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på avancerad nivå om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i examensbeskrivningarna. 1.1.3 Förleder . Vid Göteborgs universitet finns följande förleder för kandidatexamen: Ekonomie (of Science) Farmacie Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp och utfärdas med något av följande huvudområden: företagsekonomi nationalekonomi International business Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi Efter tre år på programmet når du en ekonomie kandidatexamen som är internationellt gångbar (Degree of Bachelor of Science). För dig som vill fortsätta studera finns bland annat möjligheten att söka en masterutbildning. Efter två års studier på avancerad nivå kan du ta ut en masterexamen.

En kandidatexamen utfärdas till studenter som uppfyller de nödvändiga kraven vid den högskola eller det universitet de studerar vid. Kraven omfattar tre till sju 

Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om: 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats).

En laddningssnurra. ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. Anmärkning. Den engelska översättningen av den 

När du bestämt dig för att ta en ekonomie kandidatexamen kan du se fram emot tre års studier där du sammanlagt förväntas ta 180 högskolepoäng. För ekonomie kandidatexamen ska studenten visa förmåga att - analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter - förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang - medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Du söker programmet med studieort Luleå, eller med studieort Skellefteå. Oavsett vilken ort du väljer läser alla studenter sista året i Luleå. En viss del av undervisningen vid studieort Skellefteå sker via videosändning. Ekonomie kandidatprogram (180 hp) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Norden. Utbildningens mål Under Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde.

Ekonomie kandidatexamen En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier, motsvarande 180 högskolepoäng.
Alfons åberg saga text

Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Beroende av vilket huvudområde du väljer, kan du läsa stora delar av utbildningen på engelska. Ekonomie kandidatprogrammet.
Summa i matte

hur sätter man igång en förlossning själv
geas pathfinder
framåtvänd bilbarnstol 4 år
croupier 1998
vad ska man undvika när man bantar

Ekonomie kandidatexamen En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier, motsvarande 180 högskolepoäng. Ekonomie magisterexamen En ekonomie magisterexamen innebär tre plus ett års studier, motsvarande 240 högskolepoäng. Ekonomie masterexamen En masterexamen innebär tre plus två års studier, motsvarande 300 högskolepoäng.

ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics.

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet. Efter avlagd kandidatexamen läser de flesta vidare till magister, också om det är meningen att kandidatexamen skall få en position som självständig examen.

Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr) En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Ekonomie Kandidatprogrammet. oktober 18, 2016 Candida Braun 0 Comments. När du bestämt dig för att ta en ekonomie kandidatexamen kan du se fram emot tre års studier där du sammanlagt förväntas ta 180 högskolepoäng. För ekonomie kandidatexamen ska studenten visa förmåga att - analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter - förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang - medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi.

Ekonomi PÅ  Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå. Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.