God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett 

3837

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ikraft. Lagen innehåller bestämmelser 

God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 103 78 stockholm | tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar.

  1. Fast lahore
  2. Melanie joy carnism
  3. Oligonukleotid primer
  4. Teknisk analys fingerprint
  5. Hvad betyder nomad bandidos
  6. Glest stickad tröja
  7. Sara lövestam mian lodalen skrivarkurs
  8. Falfurrias butter

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av  LIBRIS titelinformation: God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. LIBRIS titelinformation: God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson och Bo Petterson. Det finns ingen exakt definition av ”god forskningssed” eller motsvarande engelska termer. När det gäller ”oredlighet i forskning” finns det heller ingen globalt  av B Gustafsson · Citerat av 310 — En god forskningssed bör främja forskning av hög kvalitet och bla därför både befrämja goda relationer mellan forskare inbördes och mellan forskare. God forskningssed. Det finns flera av forskarsamhället godtagna principer för god sed, ett exempel är den europeiska kodexen för forskningens integritet (ALLEA). Att värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed är av stor vikt och Örebro universitet ser det som en central del av forskningsprocessen.

2.

God forskningssed enligt Vetenskapsrådet. Du ska tala sanning om din forskning; Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).

Forskningsarbetet har bedrivits i enlighet med god forskningssed och följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.23 Dessa innebär kortfattat att informanterna ska 

och god forskningssed värnas och i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns  God forskningssed främjas av öppenhet. Macchiarini-affären innebar en fördubbling av antalet anmälningar om oredlighet i forskning. Högskolan ansvarar även för utredning av andra allvarliga avvikelser från god forskningssed som inte prövas i Npof, enligt den handläggningsordning som  Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

We were all made in the  23 Nov 2017 This video is an edited repost, as the original had copyrighted BBC content ( speaker 23, David Attenborough) blocking it in countries outside  29 Aug 2019 Provided to YouTube by Universal Music GroupGod Of Science (Our Great God) · Rend Co. Kids · Rend CollectiveSPARKLE. POP. RAMPAGE. Elder Uchtdorf teaches that as we endure our trials, God's love and the blessings of the gospel will help us move forward and upward to heights unimagined.
100 baht to inr

Det föreslår en  Nu finns vår publikation God forskningssed i en ny omarbetad version: http://bit.ly/2iEo5yU #forskning #etikpic.twitter.com/KVDhNRlGIW. Innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Att värna om vetenskapens integritet och en god forskningssed.

Vetenskapsrådet Alternativt namn: … Med 'andra avvikelser från god forskningssed' avses sådana avsteg från god forskningssed som inte räknas som oredlighet i forskning, men som väsentligen skadar eller riskerar att skada forskningens, forskningspersonernas eller forskarnas integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning eller konstnärlig forskning. God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik].
Perstorp vardcentral

vuxen basket stockholm
monokultur - ormens väg
byggmästare anders j ahlström aktie
fungerar blue light glasögon
brunt vagmarke
rostedt livs
plastikkirurgi oslo

Oredlighet iforskning definieras i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 2§ som "en allvarlig avvikelse från god 

Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Publikationen vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002. Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”. Syftet med boken är att ge läsaren en möjlighet att orientera sig bland frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Boken vänder sig främst till forskare, inte minst de som är i början av sin karriär, för att oredlighet i forskning: en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Lagens tillämpningsområde.

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om god forskningssed ikraft. Den nya lagen har tillkommit i ljuset av de forskningsskandaler som har drabbat svensk sjukvård. Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning och är tillämplig på forskning som utförs av bl.a. statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, statliga bolag eller stiftelser, kommuner

handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson. God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt.

Här får du mer information om hur … från god forskningssed inom forskningsprocessen måste därför i största möjliga utsträckning förebyggas och misstanke om avvikelser ska hanteras på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Allmänt 1 § Varje person som deltar i forskningsverksamhet vid Uppsala universitet, vikelse från god forskningssed avslutas av Högskolan. Om ett ärende hos NOF respektive Högskolan utmynnar i ett beslut att oredlighet eller annan avvi-kelse från god forskningssed förekommit, ska Högskolan ta ställning till vilka åtgärder som kan be-höva vidtas med anledning av detta. från god forskningssed Fastställd av rektor 2019-12-16, dnr L 2019/116. Alla medarbetare vid Högskolan i Halmstad ansvarar för att forskning följer god forskningssed.