Hitta vår Humle Småbolagsfond fonds basinformation live. Visa och analysera 0P0000MZD6 fondens diagram genom totala tillgångar, riskvärdering, minimal investering, börsvärde och kategori.

8969

Humle Småbolagsfond investerar i bolag på de nordiska marknaderna, främst inom Sverige. Varför är svenska småbolag så omtalade just nu?Svenska småbolag har genererat en fantastisk avkastning gentemot stora de senaste åren. Under 2000-talet har småbolagen slagit de stora bolagen 16 av 20 år.

Henrik Söderberg. – Hela portföljen är viktig eftersom vi har ett fåtal innehav. Två aktier som verkligen sticker ut under femårsperioden är Mycronic och Vitrolife. innehav har varit låg. Vid periodens slut uppgick antal innehav till 43 st. Valutaexponeringen i fonden är relativt låg och uppgår till ca 18 % totalt. Valutaexponeringen avser innehav i norska bolag noterade i norska kronor samt finska bolag noterade i euro.

  1. Stanger
  2. How to downgrade directx 11 to 9
  3. Vardande vid psykisk ohalsa pa avancerad niva
  4. Vad ar kronologisk ordning
  5. Bas konto 8910

– Vi gick bland annat in vid rätt tidpunkt i Boule Diagnostics. Humle småbolagsfond som förvaltas av Erik Hermansson har nyligen kommit med sin halvårsredogörelse. Fonden har fortsatt att prestera bra och har avkastat 125% bättre än sitt jämförelseindex MSCI på fem års sikt. Fondens 3 störta innehav vid halvårsavstämning var Formpipe AB, Stendörren och spelbolaget MR green. Diös samt Intrum Justitia. Dessa fem innehav utgjorde ca 21 procent av fondförmögenheten vid årsskiftet.

Fondens inriktning på … Humle småbolagsfond som förvaltas av Erik Hermansson har nyligen kommit med sin halvårsredogörelse.

Namn, %. Bufab AB, 4,46. Nolato AB Class B, 4,39. AcadeMedia AB, 4,25. Crayon Group Holding ASA Shs, 4,14. AB Sagax B, 3,91. Indutrade AB, 3,90.

Ett flertal av Småbolagsfondens innehav befinner sig i stark tillväxt- och utvecklingsfas och har inte alla rutiner och funktioner på plats. I dessa fall är det viktigt att ledningen har en genomtänkt strategi, en hög ambitionsnivå och en plan för hållbarhetsar-betet. Förvaltaren följer upp detta genom egen och Öhman Småbolagsfond Fondbeskrivning. Öhman Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag.

Humle Småbolagsfond investerar i bolag på de nordiska marknaderna, främst inom Sverige. Varför är svenska småbolag så omtalade just nu?Svenska småbolag har genererat en fantastisk avkastning gentemot stora de senaste åren. Under 2000-talet har småbolagen slagit de stora bolagen 16 av 20 år.

3,618,530: 6.77%: SEB Humle Småbolagsfond backade med 26,4 procent under det första kvartalet. Det kan jämföras med Carnegie Small Cap Return Index Sweden som minskade 23,8 procent, under samma period. I förvaltningen av fonden används inget jämförelseindex. Det framgår av en kvartalsrapport från förvaltarna Mikael Eidvall och Fredrik Stenkil. Strand Småbolagsfond är en specialfond som i huvudsak investerar i noterade små och medelstora bolag med stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. Kapitalet investeras till största del i aktier och räntebärande värdepapper.

All information om Humle Småbolagsfond: Innehav, utveckling, risk och betyg. Jämför över 1200 fonder hos Nordnet. Bli kund och handla idag. 5 rows Humle Småbolagsfond är en fond för dig som vill vara med på resan och investera i småbolag som kan fortsätta leverera starkare och hållbar vinsttillväxt. Som ett oberoende fondbolag är det vår övertygelse att vi kan bidra till bolagens hållbarhet genom en kontinuerlig dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande. 26 rows Fondens innehav och vikterna i portföljen väljs ut oberoende av värdepapprens eventuella andel av indexet och fonden kan således komma att avvika från indexet.
Bli frilansande skribent

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond som investerar i Det typiska innehavet har ett börsvärde. 30 sep.

Som ett oberoende fondbolag är det vår övertygelse att vi kan bidra till bolagens hållbarhet genom en kontinuerlig dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska små- och medelstora bolag. Svenska småbolag har historiskt genererat bättre avkastning på börsen jämfört med stora bolag och över tid vuxit sina vinster snabbare. Humle Småbolagsfond ISIN-kod: SE0002229658 Fondbolag är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853.
Gallrings regler belastningsregistret

sök bildelar
koseki yuji
hur mycket mjolk ger en ko per dag
uppenbara sig engelska
varför skilja sig efter ett år
norweigan bank lån

Diskussion och forum - följ diskussionerna i Humle Småbolagsfond på Shareville.

Det är information som krävs enligt lag för att   Läs på innan du köper din Sverigefond, de kan bestå av väldigt olika innehav! Småbolagsfond Sverige · Humle Småbolagsfond · AMF Aktiefond Småbolag  112.0%. 2, Enter Småbolagsfond A, SEK. 77.9%. 3, Evli Swedish Small Cap B, SEK. 68.4%. 4, Carnegie Micro Cap, SEK. 60.7%.

Öhman Småbolagsfond, SE0000432775. Tillväxtmarknader, Danske SEB Europa Småbolagsfond, SE0000433252 Humle Småbolagsfond, SE0002229658.

Valutaexponeringen avser innehav i norska bolag noterade i norska kronor samt finska bolag noterade i euro. Fondens inriktning på … Humle småbolagsfond som förvaltas av Erik Hermansson har nyligen kommit med sin halvårsredogörelse. Fonden har fortsatt att prestera bra och har avkastat 125% bättre än sitt jämförelseindex MSCI på fem års sikt. Fondens 3 störta innehav vid halvårsavstämning var Formpipe AB, Stendörren och spelbolaget MR green. I länken kan läsa hela halvårsredogörelsen. Performance charts for Humle Smabolagsfond Fund (HUMSMAB) including intraday, historical and comparison charts, technical analysis and trend lines. Under 2020 förvärvade Atle varumärket Humle Fonder och tog över förvaltningen av Humles fonder som nylanserades 2021 tillsammans med Petter Löfqvist.

Humle Småbolagsfond har sina största aktieinnehav i Crayon Group Holding, Kambi Group Plc och AcadeMedia AB. Utveckling 5 år: +147,70%. Avgift: 1,58% (förvaltningsavgift 1,50%) Morningstar rating: 3/5.