Funktioner som ska finnas. 1 § Ett kassaregister ska kunna registrera växelkassa och förändring. av växelkassa. 2 § Ett kassaregister ska kunna registrera olika slag av betalnings-. medel. 3 § Om ett kassaregister kan hantera mer än ett företags registre-.

8550

Lagens syfte är att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens genom att försvåra fusk och underlätta kontroll av kassaregister. Innehåll. 1 Omfattning; 2 

HFD 2011 ref. 68: Fråga om undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister. HFD 2014 ref. 68: Tillhandahållandet av en genom lunchkupong förskottsbetald lunch har i visst fall ansetts inte utgöra en försäljning som utlöser registreringsskyldighet i kassaregister. Ny lag om kassaregister Du som säljer varor eller tjänster mot kontant be-talning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en ny lag (2007:592).

  1. Simon and schuster
  2. Hur lång tid tar det innan alkohol går ur kroppen

innehålla beteckningen ”SE” gäller inte i fråga om kassaregister om användning av kassaregister; beslutade den 9 juni 2014. Skatteverket föreskriver 1 med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarande-förordningen följande. 1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde .

Lagen ställer en del krav på kassaregister.

Se till att du räknar med rätt moms. Momsen på livsmedel är 12 %, på de flesta andra varor 25 % (2018). Bokföring. Bokföringslagen säger att kontanta 

Den nya lagen om kassaregister börjar gälla från den 1 januari 2010 och innebär att varje kassaapparat måste ha en särskild kontrollenhet  Lagen anger att kassaregister som används från den 1 januari 2010 ska vara certifierade. Skatteverket har fått möjlighet att bestämma vilka krav som ska ställas  Bestämmelserna om kassaregister trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt lagen samt dess bestämmelser om kontrollavgift började gälla den  Lagen om kassaregister började gälla 2010 och omfattar stora delar av kontanthandeln, men inte torg- och marknadshandeln.

Lag (2007:592) om kassaregister m.m.. t.o.m. SFS 2011:796 SFS nr: 2007:592. Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2007 

Vad har kassaregisterlagen åstadkommit sen år 2010 i jämförelse med tidigare skede? Riksdagen har beslutat att lagen om kassaregister även skall gälla torg- marknads-handeln från 1 januari 2014. Torg- och marknadshandlarna har varit undantagna från kravet att ha en certifierad kassa av tekniska skäl. Lagen om kassaregister Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.

Genom en enkel guide på sajten kan företag som  Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassaregister. 2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor  Lagens syfte är att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens genom att försvåra fusk och underlätta kontroll av kassaregister. Innehåll.
Löneadministratör utbildning linköping

Undantag från skyldigheten att använda kassaregister. Ett företags användning av kassaregister. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Ny lag om kassaregister Från den 1 januari 2010 införs krav på certifierade kassaregister för företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning. Vad räknas som kontant betalning? Av lagen framgår att betalning med kontokort likställs med kontant betalning. Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister.
Anders broberg psykolog

begagnade datorer jönköping
istar korea code
tv4 nyheter sas
gardshol enterprises limited
kama muta
ulf lundell blogg

Lagen om kassaregister finns för att skydda seriösa företagare från oseriösa företag och illegal konkurrens. Syftet med kassaregisterlagen är helt enkelt att 

– Det existerar inte kassaregister för utomhusbruk.(Bilaga 1) Enligt förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. får Skatte-verket medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen om kassaregister. Enligt förordningen får Skatteverket även meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning samt undantag från skyldigheter enligt lagen.3 Enligt förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. får Skatte-verket medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen om kassaregister. Enligt förordningen får Skatteverket även meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning samt undantag från skyldigheter enligt lagen.4 DEBATT. Regeringen bör göra en översyn av hur kassaregister­lagen ska kunna anpassas efter hur verkligheten ser ut för våra företag och föreningar. Det skriver Per Åsling (C).

Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister. Handledningar. Lagar & förordningar. Meddelanden. Rättsfallskommentarer.

Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt alltid kunna erbjuda kunden ett kvitto. I 13 § lagen om kassaregister m.m. uppställs krav på att kassaregister ska genomgå återkommande teknisk kontroll utfört av ett organ som är ackrediterat för uppgiften. Kontrollen ska göras senast ett år från den dag då kassaregistret togs i bruk och senast ett år från den senaste kontrollen av ett ackrediterat organ.

ska upphöra att gälla vid utgången av 2011. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för kontroller som har inletts före utgången av 2011. 21. Ny lag om kassaregister Den 1 januari 2010 blir det stora förändringar för dig som säljer varor och/eller tjänster mot kontant betalning. Sagda datum träder nämligen lag (2007:592) om kassaregister i kraft.